Fikri, A. F., A. Anggraini, dan Y. Yulianti. “IMP IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI MA NURUL ISLAM BAYUNG LENCIR”. 2024. AL-ULUM: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN ISLAM, vol. 6, no. 1, Februari 2024, hlm. 16 -30, http://jurnal.stairahmaniyah.ac.id/index.php/alulum/article/view/48.